Ten eerste wordt insulineresistentie geassocieerd met hoge cholesterolwaarden, die in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten. En ten vredes apotheek tweede kunnen hoge triglyceridengehalten in het bloed leiden tot hart- en vaatziekten. Hetzelfde geldt voor een laag bloedsuikergehalte.
math tutors